Chciałeś, to masz!
20 mar 2021

Chciałeś, to masz!

Post by Redaktor

Sentencja Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda) przynosi na myśl skojarzenia związane głównie z prawem cywilnym, jednak ma też ona swoje zastosowanie w prawie karnym. W ogólny sposób zasadę należy rozumieć tak, że jeżeli osoba jest w pełni świadoma ryzyka pojęcia jakiegoś działania i akceptuje takie warunki, to nie może złożyć skargi z powodu wyrządzonej przez tę konkretną czynność szkody. Taka sytuacja może nastąpić na przykład w sporcie, szczególnie widać to w sportach walki, gdzie zawodnicy przystępując do rywalizacji zgadzają się na naruszenie swojej nietykalności cielesnej. Oczywiście musi się to odbywać w ramach regulaminów wewnętrznych i reguł dyscypliny. Podobnie jest w przypadku pacjentów podpisujących zgodę na przeprowadzenie operacji. Obowiązkowo otrzymują oni informacje na temat możliwych powikłań i innych niepożądanych efektów. Dopiero po zaakceptowaniu takich warunków można przystąpić do zabiegu, a osoba dokonująca go jest zwolniona z odpowiedzialności karnej w razie ewentualnych komplikacji i wynikających z nich szkód, które były wspomniane w podpisanej zgodzie. Również kwestia eksperymentu wydaje się być ciekawym przykładem. Podejmowanie nowatorskich badań np. w dziedzinie medycyny niesie za sobą zawsze pewne ryzyko, dlatego Kodeks karny w art. 27 reguluje związane z nim wątpliwości. Według przepisów osoba przeprowadzająca eksperyment nie będzie mogła zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej jeżeli działała za zgodą uczestnika i w ramach swoich kompetencji. Na podobnych zasadach wyróżnia się jeszcze zgodę na naruszenie dóbr materialnych, czy też zgodę na nieznaczne naruszenie nietykalności cielesnej lub czci.

Wyszczególnione przypadki są dowodem na wyjątkowe znaczenie paremii. Brak zainspirowanych nią regulacji czyniłby dyscypliny sportowe z elementami walki nielegalnymi oraz skutkowałby paraliżem służby medycznej karanej za każdorazowe, niezależne od woli komplikacje podczas zabiegów. Innym skutkiem byłoby zahamowanie postępu naukowego, w którym podstawową rolę odgrywa właśnie eksperyment.

 

http://adwokat-procesy.pl/

0 Comments

Leave a Comment